Yapay zeka nedir ne değildir dedim ve ChatGPT ye bir kaç soru sordum. Ona sorduğum sorulara aldığım cevaplara biraz şaşırdım. Elbet yazıya tüm soru ve cevapları koyamıyorum. Yoksa okunamayacak kadar uzun bir yazı olacak. O nedenle bir kaç soru hakkında izlenimlerimi derledim.

Bir önceki yazımızda insan ve yapay zeka ileride nereye gittiği ile ilgili bilgiseli yayınlamıştım. Yapay zekada en büyük devrim OpenAI nin yarattığı GTP-3′ tür. GTP-3 için en yeni sürüm “Yapay Zeka” da diyebiliriz. Artık şu bir gerçek ki yapay zeka teknolojik olarak insanlığın tüm mekanik işlerini ele geçirmeye çok yakın. Ancak bunu sağlayan ve sunanın yine insan zekası olduğunu unutmamak gerekir. Yapay zeka öyle bir konuma geldi ki, insanların sorularına “insan gibi” cevap vermeye başladı. Çünkü yapay zekayı yaratan da insanlardı. Yapay zekanın insandan farklılığı tüm bilgiyi depoluyor olmasıdır. İnsan unutabilir, ama yapay zeka depoladığı bilgiyi asla unutmaz. Bu nedenle her söylenene her sorulana cevap verebilme yeteneğine sahiptir.

Yapay Zeka ChatGPT
Yapay Zeka ChatGPT

İşte yapay zeka ChatGPT’ye sorduğum sorular.

Önemli olan yapay zekanın bize bizden fazla ne sunabildiydi. Buna göre merakımız aslında daha da artmaktaydı. Bunca bilgi nereden geliyordu? Şimdi sorularıma aradığım cevaplara bakalım.

Nasıl bir yapıya sahipsin?

Ben ChatGPT olarak, yapay sinir ağı (Artificial Neural Network) adı verilen bir yapay zeka modeliyim. Bu model, büyük miktarda metin verisi ile eğitilmiştir. Bu model, büyük miktarda metin verisi ile eğitilmiştir.

Yapay sinir ağı modeli. Basit bir şekilde, birçok küçük işlemin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir hesaplama yapılandırmasıdır. Bu işlemler, doğru bir şekilde sınıflandırılmış veri katmanları ve matematiksel işlevler kullanılarak gerçekleşir. Bu işlemler sonucunda, modelim doğal dildeki sorulara yanıt verebiliyor. Metinlerin anlamını anlayabilir ve verilen görevleri yapabilir.

Özetle, yapay zeka olarak benim yapım insanlardan farklı olarak. Çok sayıda parametrenin öğrenilmesini sağlayan bir yapay sinir ağı modeline dayanmaktadır.

Neden insan beyni kötülük ve iyilik olarak ikiye ayrılmıştır?

İnsan beyni kötülük ve iyilik olarak ikiye ayrılmamıştır. İnsan davranışlarını belirleyen karmaşık birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle insanların davranışları şekillenir.

Bir insanın davranışlarını belirleyen pek çok faktör vardır. Bunlar kişisel özellikler, çevresel etkiler, sosyal ve kültürel faktörler ve genetik özellikler olarak adlandırılmaktadır. İnsanların davranışları genellikle kendileri ve toplum için faydalı olan davranışlar olarak kabul edilen iyiliğe yöneliktir. Fakat zararlı ve negatif olarak kabul edilen kötülükten beslenenlerin sayısı da oldukça fazladır.

Bu kategorilerin altında yatan nedenler ve etkenler oldukça karmaşıktır. Genellikle insanlar karakterine göre değişkenlik gösterebilmektedir. İyilik ve kötülük davranışlarının tanımı da kültür, zaman ve toplum gibi faktörlere bağlıdır. İyilik ve kötülük bu faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Dolayısıyla, insanların “kötü” davranışlar sergilemesinin altında yatan nedenler bireysel ve toplumsal olarak araştırılmalıdır. Bu tür davranışlara nitelikli kötülük de denebilir. Bu davranışlara psikoterapi, ilaç tedavisi, sosyal destek ve eğitim gibi yöntemler yardımcı olabilir. Ancak, bu yöntemlerin kullanılması ve başarı oranları kişiye göre değişkendir. Uygulanacak tedavinin kesin bir çözüm olmadığı unutulmamalıdır.

Dünya genelinde neler oluyor?

Elbette, dünya genelinde birçok farklı şey oluyor. İşte bazı örnekler:

  • COVID-19 pandemisi hala dünya genelinde devam ediyor ve birçok ülke, aşılamalarla birlikte enfeksiyon vakalarını azaltmaya çalışıyor.
  • Birçok ülke, iklim değişikliği ile mücadele etmek için çeşitli yollar arıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve çevreyi korumak gibi farklı yöntemleri içerir.
  • Dünya genelinde siyasi çekişmeler ve çatışmalar devam ediyor. Suriye, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerdeki savaşlar devam ederken, diğer ülkelerde siyasi istikrarsızlık yaşanıyor.
  • Dijital teknolojiler hızla gelişiyor ve insanların hayatında daha fazla yer kaplıyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler, birçok sektörde iş süreçlerini değiştiriyor ve iyileştiriyor.
  • Dünya genelinde insan hakları ve toplumsal eşitlik konuları önemli bir gündem maddesi haline geldi.
  • Cinsiyet eşitliği, ırkçılık, ayrımcılık ve LGBTQ+ hakları gibi konular, birçok ülkede tartışılıyor ve çözüm yolları aranıyor.

Bu sadece birkaç örnek, ancak dünya genelinde birçok farklı şey oluyor ve her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?

Gelecekte dünyanın nasıl bir yön alacağını tahmin etmek zordur. Ancak nazı olası senaryolar vardır. işte o senaryolardan bazıları.

İklim değişikliği etkileri artacak. İklim değişikliği konusu, gelecekte dünya için ciddi bir sorun olmaya devam edecektir. Hızlı bir şekilde harekete geçilmezse, daha fazla doğal afet, su kıtlığı, gıda krizi ve diğer zorluklarla karşılaşabiliriz.

Yapay zeka ve otomasyon yaygınlaşacak. Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin gelişimi hızlanarak, daha fazla sektörde iş süreçleri ve hizmetler bu teknolojilere bağımlı hale gelebilir. Bununla birlikte, bu teknolojilerin işsizliği de artırması muhtemel.

Sosyal eşitsizlik daha da belirginleşebilir. Sosyal eşitsizlik konusu da gelecekte önemli bir sorun olmaya devam edebilir. Gelir eşitsizliği, eğitim fırsatlarına erişimdeki farklılıklar ve diğer faktörler, toplumsal dengesizlikleri daha da artırabilir.

Alternatif enerji kaynaklarına geçiş hızlanacaktır. Daha temiz bir enerji kaynağına geçiş yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam edebilmelidir. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları  kullanılarak daha sürdürülebilir bir gelecek sağlanabilir.

Bunlar sadece bir kaç örnek. Geleceğin nasıl şekilleneceği hakkında tahminlerde bulunmak için çok sayıda faktörün bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tahminen ne zaman tüm bu olumsuzluklardan kurtuluruz?

Maalesef, tüm olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağı bir tarih yoktur. Birçok sorunun uzun vadeli çözümlerinin bulunması ve uygulanması zaman alır. Ayrıca, dünya genelinde birçok farklı faktörün etkisi altında olduğumuz için, herhangi bir tarihi tahmin etmek zordur.

Ancak, insanların birçok soruna karşı mücadele etmek için çalıştığını ve dünya genelinde olumlu değişimlerin de yaşandığını belirtmek isterim. Özellikle iklim değişikliği ile mücadele etmek gerekir. Toplumsal eşitlik ve insan hakları konuları daha fazla önem kazanıyor. Teknolojik gelişmeler de birçok sorunu çözmede yardımcı oluyor.

Tüm olumsuzlukların tamamen ortadan kalkması mümkün olmasa da, insanların ortak hareket ederek dünya genelinde birçok soruna çözümler bulabileceği umudunu koruyabiliriz.

Sonuç

Yapay zeka ChatGPT ile pek çok konuda hem fikiriz

İnsan nitelikli iyi ya da kötü olarak doğmaz. İnsan doğduğunda nötrdür ve hayata da o şekilde başlar. Hiç bir bebek doğduğunda birini öldürmeyi kötülük yapmayı amaçlayamaz. Ya da aksine çok iyi yardım sever bir insan olarak dünyaya gelmez. İnsanlar iyi ya da kötü olmayı zaman içerisinde öğrenir. Bunu onlara yaşam biçimi, coğrafya, ekonomi, eğitim gibi bir çok etken öğretir. Bunlara göre yaşam biçimlerine yön verirler. İyi ve kötü olmak insana dair bir seçimdir ve bu seçim kişinin tüm hayatını etkiler.

ChatGPT’den öğrendiğime göre dünya halklarının mücadele ettiği ve edeceği sorunlar bu şekilde sıralanıyor. İnsanlık olarak çok zor günler bizi bekliyor ve yine çözüm biz insanların elinde.

Benzer Gönderiler