Dante Denklemi Jane Jensen’in kaleme aldığı en çarpıcı kitaplardan birisidir. Jensen, birbirinden farklı hayatlar süren insanların değişik nedenlerle peşine düştüğü bazı el yazmalardan bahseder. Bu insanların bu süreçte karşılaştıkları gariplik olaylar anlatılır.

St. Yosef Kobinski, Hitler döneminde Almanların Polonya’yı işgali sırasında ele geçirilen Yahudilerden biriydi. Üst düzeydeki dini bilgisi ve Tanrıya bağlılığı ile biliniyordu. Nazilerin işgaliyle Yahudiler Auschwitz kampında toplamışlardı. Burada Kobinski’nin yazdığı el yazmaları Yahudilik üzerine bir çok bilgi barındırıyordu. Zaman içerisinde bu el yazmaları dağıldı ve kayboldu.

Romanda, Kobinski’nin yazdığı bu el yazmalarını arayanların ortak bir noktada yolları kesiştiği akıcı bir dille anlatılmaktadır. Romanın kahramanları olaylar silsilesinde paralel evrenlere doğru yolculuk yaparlar. Artık bu insanlar iç dünyalarında kendilerine bile itiraf edemedikleri bir gerçekliğin olduğunu keşfederler. Bu seyahat bilinçaltındaki ya da düşüncelerindeki öteki evren kavramında nasıl bir yaşamın onları beklediğine de şahit olurlar.

Jane Jensen kitabın içeriğinde bilim, din, insan, vicdan ve askeri konular gibi kavramları derlemiştir. Bütün bunları bir arada tutarken de, insanların iç dünyasına farklı bir bakış açısı yakalamıştır. Paralel evrende yaşam formlarını anlatarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Diğer boyutlardaki yaşam formlarının insanlığı nasıl karşıladığı da bu garipliklerin başında geliyor.

Romanın içindeki en ilginç olan noktalar ise, bilim insanlarının uzay çağındaki bir evrene düşmeleriydi. Bir diğer garip nokta ise din adamlarının geçiş yaptığı boyuttaki “cehennem” tarzındaki evrene düşmüş olmalarıydı.

Dante Denklemi
Dante Denklemi

İnceleme: Dante Denklemi

Dante Denklemi içindeki karakterlerin konumları

Kitabı doğru anlatmak ve anlamak için karakterleri tanımak yararlı olacaktır. Romanda geçen ana karakterler;

 • St Yosef Kobinski,
 • Dr Jill Talcott ve Dr Nate Andors,
 • Haham Aharon Handalman,
 • Teğmen Calder Farris,
 • Gazeteci Denton Wyle

Polonya’da ki Auschwitz kampı birbiri ile ilgisi olmayan farklı kişilerin buluşma noktası olmuştur. Bunun nedeninin ise Kobinski’nin yazdığı el yazmalarının karakterleri oraya toplamasıdır.

St. Yosef Kobinski

Hitler, ikinci dünya savaşında Almanya’daki ve işgal ettikleri bölgelerdeki Yahudileri toplama kamplarına göndermişti. Kamptaki binlerce Yahudi’den birisi olan Yosef Kobinski, Polonya’daki Auschwitz kampına oğlu ile birlikte getirilmişti. Yehova inancına sahip bir Kabalist hahamdı. Kampta, Yahudiler sistematik olarak bazı tıbbi deneylerde kullanılıyorlardı. İşe yaramayacak kadar güçten düşenler, çocuklar ve yaşlılar ise gaz odalarında ölüme terk ediliyorlardı. Kobinski burada geçirdiği günlerde bulduğu her kağıt parçasına notlar alıyordu. Bu notları bir şekilde saklamayı başarmıştı. Ancak bir Nazi subayı Kobinski’nin notlarını fark eder. İşte bu onun kamptaki sıkıntılı günlerinin başlangıcı olur. Nazi subayı notları vermesi için Kobinski’ye baskı yapmaya başlar. Baskının dozunu arttırarak notları elde etmek için Kobinski’nin oğlunu kullanır.

Gözlerinin önünde oğluna defalarca tecavüz eder ve öldürür. Kobinski, bu durumu kabullenemez. O günden sonra Kobinski bu subaya daha da fazla kin besler. Bir gün kampta Nazi subayı ile aynı anda kaybolurlar. O anda açılan bir portaldan boyut değiştirirler. O günden sonra onları bir daha gören olmaz.

Dr Jill Talcott ve Dr Nate Andors

Dr Jill Talcott, Washington Üniversitesinde Fizik dalında öğretim görevlisidir. Fizik alanındaki az sayıda başarılı kadın akademisyenden birisidir. Jill Talcott, asistanı Nate Andors ile birlikte “Dalga Teorisi” adını verdikleri bir çalışmayı yürütüyorlardı.

Dalga teorisi çalışması üniversite yönetimi ve üniversite içindeki akademisyenler tarafından bir türlü onay görmüyordu. Ancak farkında olmadan Yosef Kobinski’nin Bir-Eksi Bir / Bir-Bir-Bir-Bir dalga kuramının aynısını buldular. Dalga kuramında kullanılan frekansların canlılar üzerindeki pozitif/negatif etkisini de araştırıyorlardı. Meyve ve insanlar üzerinde yapılan denemeler onların bu kuramdan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyordu. Meyvelerde denenen Bir-Eksi Bir dalga kuramında düşük/yüksek frekansların hızlı çürüme ya da olgunlaşmaya neden olduğu görüldü. Talcott ve Andors bu kuramı insan üzerinde de denemeyi düşündüler. Ancak gizli çalıştıkları için ortada kendilerinden başka denek yoktu. Dalga kuramı bazı hormonların dengesi üzerinde etkin oldu. Özellikle iştah ve testosteron hormonları üzerindeki etkisi ikisini de şaşırtmıştı.

Fakat bu kuramı farkında olmadan kullanan bir birim daha vardı. O da Amerikan ordusuydu. Ordu, bu dalga kuramını Amerika’nın kuzeyinde Kanada sınırına yakın bir bölgede kullanıyordu. Ancak Amerikan ordusunun bu tekniği kullanım amacı çok farklıydı. Bölgede sıra dışı olayların rapor edilmesi üzerine konuyu araştırması için Teğmen Farris görevlendirilmişti.

Bir-Eksi Bir / Bir-Bir-Bir-Bir dalga kuramı; İyiliğin ve Kötülüğün Denklemi olarak yorumlanmaktadır.

Teğmen Calder Farris

Amerikan ordusunda görevli olan Teğmen Calder Farris, savunma bakanlığında da ajan olarak görev yapmaktadır. Amerika’nın kuzeyinde Kanada sınırında kuşların anlamsız bir şekilde öldüğü rapor edilmişti. Bunu araştırması için görevlendirilir. Farris ana akım olmayan silah araştırmaları sırasında dalga kuramını öğrenir. Bir-Eksi Bir / Bir-Bir-Bir-Bir dalga kuramının peşine düşer. Böylece yolu Dr Jill Talcott’a çıkar. Ancak Dr Jill Talcott arandığını anlayınca üniversitedeki odasını ve laboratuvarını boşaltıp ortadan kaybolmuştu. Aslında Farris’in Talcott’u aramasındaki sebep bu kuramı ordunun yararına nasıl kullanılabileceğini araştırmaktır. Ama Dr Talcott ve arkadaşı Dr Andors un izini kaybeder. Yaptığı araştırmaların neticesinde ise ilginç bir şekilde Aziz Kobinski adıyla karşılaşır. Bu isimler arasında bağlantıyı kurmaya çalışan Farris, Kobinski’yi de araştırmaya başlar.

Aharon Handalman

Haham Aharon Handalman Kudüslü bir din adamı ve Tevrat alimidir. Yosef Kobinski ismiyle Tevrat’taki bazı şifreleri araştırırken karşılamıştır. Pek çok soru işareti ile birlikte Kobinksi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır. Tevrattaki şifreleri çözmeye çalışırken Kobinksi hakkında da araştırma yapmaya başlamıştır. Handalman, Kobinski’nin el yazmaları olduğunu öğrenir ve onları bulmayı amaçlar. Bir çok bilgi karmaşası içinde aslında onun başına neler geldiğini merak eder. Tüm bunların cevabının el yazmalarında olduğunu düşünür.

Handalman önce Amerika’ya gider. Orada Dr Jill Talcott ile buluşur. Dr Talcott un yaptığı çalışmayı da öğrenen Handalman, aynı şeyin peşinde olduklarını anlatır. Böylece Handalman, Dr Jill Talcott ve Dr Nate Andors birlikte Avrupa’ya seyahat eder. Elde ettikleri ipuçlarını birleştirerek önce Auschwitz kampı yakınında bir kasabaya giderler. Orada Kobinski’nin el yazmalarını verdiğini Anatoli ile buluşurlar. Ama ne yazık ki Denton Wyle çoktan oraya ulaşmıştır.

Kobinski’yi araştıran ve elinde ona ait bir el yazması olan herkes Anatoli’nin evinde toplanır. Ancak kimse elindeki el yazmalarını vermek istemez. Kobinski’nin el yazmaları bir araya toplanmadan Teğmen Farris Amerikan istihbaratı ile baskın yapmaya gelir. Araba seslerini duyunca hep birlikte kaçmaya başlarlar. Kobinski’nin ortadan kaybolduğu alanda boyut kapısı açılır ve ortadan kaybolurlar.

Kitabın en ilginç bölümlerinden birisi de tam olarak bu noktadadır. İki din adamı farklı zamanlarda boyut değiştirerek aynı yere gitmişlerdir.

Denton Wyle

Denton Wyle, dünya üzerindeki gizemleri araştıran bir gazetecidir. Küçük yaşlarda yaşadığı kaybolma olayı onu boyutlar arası geçişi araştırmaya yönlendirmiştir. Wyle bu konu ile ilgili yazısı üzerinde çalışırken Kobinski’nin el yazmalarını keşfeder. Maddi durumu iyi olan gazeteci yazmaları elde etmek için parasını kullanmaya çalışır.

İyi ve kötünün denklemi

Spekülatif kurgu türündeki romanda; iki fizikçinin yaptıkları keşif anlatılmaktadır. Beşinci boyutun, fiziki dünya dışındaki kişilerin iç dünyası ile bağlantısı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu kurama göre iyilik ve kötülük denklemin alt boyutlarını oluşturmaktadır.

Bir-Eksi-Bir / Bir-Bir-Bir-Bir Dalga kuramını ilk keşfeden Kobinski’ydi. Dr Jill Talcott ve Dr Nate Andors tarafından tekrar keşfedilinceye kadar kuramdan kimse haberdar olmadı.

Yosef Kobinski’nin işkence kitabı

Dante Denklemi içindeki formülün anlamı

Yosef Kobinski’nin Auschwitz’de yaşadıklarından dolayı delirdiğine inanlar çoğunluktaydı. Böyle düşünenler olsa da çalışmalarını destekleyen ve ona yardımlarda bulunan Yahudiler de vardı. Kobinski’ye inanan ve destek olanlardan biri de Anatoli isminde bir Yahudi’ydi. Kobinski bu dünyadan ayrılırken beşinci boyut ile ilgili yazmalarını Anatoli’ye bırakmıştı. Kamptan sağ kurtulmayı başaran Anatoli bu küçük kitabı yanında götürmeyi başarmıştı. Ancak kitabın bazı sayfalarını da kaybetmişti.

El yazmalarına ve kurama sahip olanlar Anatoli’nin Auschwitz’deki evinde Kobinski’nin İşkence Kitabını birleştirmek için buluştular.

Görüş

Her insan kendi ruhsal değişimini yaşayarak kendi boyutunda yolculuk yapıyor da diyebiliriz. Çoklu evren duygusal yaşamın ve ahlakın orayı ziyaret eden insanlar tarafından anlaşılabildiği her yerdedir. Bilinçaltında bulunan her şey ile çoklu evrende karşılaşmaktayız. Cennet ve cehennem, iyi ve kötüyü betimlemektedir.

Bir-Eksi-Bir / Bir-Bir-Bir-Bir Dalga kuramı, iyilik ve kötülüğün denklemidir. Aslında beşinci boyutu daha spesifik açıdan anlatmak gerekir. Denklem, negatif olayları artırmaya ve pozitif olayları köreltmeye çalışan bir kuram olarak ortaya çıkmaktadır. Meyveler üzerinde pozitif dalga etkisi uygulandığında daha uzun süre yaşamaktadır. Fakat bir-eksi-bir kuramı negatif yönde uygulandığında çürüme daha hızlı olmaktadır. Kuramın insan üzerindeki etkileri de aynı zamanda ortaya çıkmaya başladığı fark edildi. Ancak genel anlamda süreklilik olarak bu kuram insan üzerinde kullanılmadı.

Jane Jensen

ane Jensen, Amerikalı bir video oyunu tasarımcısı ve yazarıdır. Çoğunlukla Gabriel Knight macera oyunları serisinin yaratıcısı ve aynı zamanda Oberon Media ve Pinkerton Road video oyunu geliştirme şirketlerinin kurucu ortağıdır. Kitap yazarlığı da yapan Jensen şimdiye kadar altı kitap yazmıştır. Ayrıca Eli Easton adını da kullanmaktadır.

Kitapları;

 • Gabriel Knight: Sins of the Fathers (Roc, 1997)
 • The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery (Roc, 1998)
 • Millennium Rising (Judgment Day) (Del Rey, 1999)
 • Dante’s Equation (Del Rey, 2003)
 • Kingdom Come – An Elizabeth Harris Novel (Berkley, 2016)
 • In the Land of Milk and Honey – An Elizabeth Harris Novel (Berkley, 2016)

Benzer Gönderiler